ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-023-043/2022/107-2022/IR

Termin składania ofert: 15.09.2022 r. godz.09:00

CPV: 30200000-1

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - Dostawa komputerów stacjonarnych typ I

Realizacja umowy ramowej - Dostawa komputerów stacjonarnych typ I 
PUZ-2380-023-043/2022/107-2022/IR
 
Termin składania ofert wykonawczych:  do dnia 15.09.2022 r. do godz. 09.00
Termin otwarcia ofert wykonawczych:  do dnia 15.09.2022 r. do godz. 09.15

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony