ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-151-050-151/2022/MA

Termin składania ofert: 07.12.2022 r. godz. 10:00

CPV: 50118110-9 – usługi holownicze

Wartość zamówienia:

Usługi przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na terenie obszarów podległych Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach śląskich, Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu (Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Komenda Powiatowa Policji w Miliczu, Komenda Powiatowa Policji w Oławie, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy, Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/687439 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/687439 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/687439  lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/687439

Powrót na górę strony