ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-171-043/2022/170-2022/IR

Termin składania ofert: 08.12.2022 r. godz. 09.00

CPV: 30200000-1

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - Dostawa komputerów stacjonarnych typ I.

Termin składania ofert wykonawczych:  do dnia 08.12.2022 r. do godz. 09.00
Termin otwarcia ofert wykonawczych:  do dnia 08.12.2022 r. do godz. 09.15

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Powrót na górę strony