ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-170-043/2022/169-2022/IR

Termin składania ofert: 08.12.2022 r. godz.10:00

CPV: 30200000-1

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej - Dostawa komputerów stacjonarnych typ II.

Termin składania ofert wykonawczych:  do dnia 08.12.2022 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert wykonawczych:  do dnia 08.12.2022 r. do godz. 10.15

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony