ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-061-040/2023-061/2023/IR

Termin składania ofert: 24.07.2023 r. godz.10:00

CPV: 30213100-6

Wartość zamówienia:

Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów przenośnych (15 szt.).

Realizacja umowy ramowej – zakup i dostawa komputerów  przenośnych (15 szt.), sprawa nr PUZ-2380-061-040/2023-061/2023/IR.    


Termin składania ofert wykonawczych:  do dnia 24.07.2023 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert wykonawczych:  do dnia 24.07.2023 r. do godz. 10.15

Oferty wykonawcze w ramach realizacji umowy ramowej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Otwarcie ofert za pośrednictwem platformazakupowa.pl
 

Powrót na górę strony