PU-2380-110-007-085/2020/IR - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-110-007-085/2020/IR

Termin składania ofert: 20.08.2020 godz. 11:00

CPV: 55321000-6

Wartość zamówienia:

Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w KPP: Głogów, Kamienna Góra i Lubań.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714366 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w KPP: Głogów, Kamienna Góra i Lubań, numer sprawy, PU-2380-110-007-085/2020/IR należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 20.08.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.08.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne – Iwona Rogaczewska (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 8714366,

2. sprawy techniczne – Agnieszka Gawlik (Wydział Zaopatrzenia) - tel. 47 8712401

Powrót na górę strony