PU-2380-125-007-099/2020/MR - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-125-007-099/2020/MR

Termin składania ofert: 09.09.2020 r. godz. 11.00

CPV: 553210000-6

Wartość zamówienia:

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KMP Wrocław ul. Podwale 31-33 i KMP we Wrocławiu ul. Ślężna 115-119.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714366 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych, numer sprawy, PU-2380-125-007-099/2020/MR należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 09.09.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.09.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne – Małgorzata Rosołowicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 8713978,

2. sprawy techniczne – Agnieszka Gawlik (Wydział Zaopatrzenia) - tel. 47 8712401

Powrót na górę strony