PU-2380-158-056-127/2020/MA - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-158-056-127/2020/MA

Termin składania ofert: 10.11.2020 r. godz. 11:00

CPV: 45000000-7 45232460-4 45310000-3 45111220-6 71250000-5 45111300-1

Wartość zamówienia:

Budowa połączenia drogowego KP I Wałbrzych z obwodnicą Wałbrzycha przy ul. Łączyńskiego Szczawno-Zdrój, w trybie zaprojektuj i wybuduj

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 871 4324 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Przetarg KWP – budowa połączenia drogowego KP I Wałbrzych z obwodnicą Wałbrzycha, przy ul. Łączyńskiego, Szczawno-Zdrój” – sprawa nr 158-056-127/2020/MA”, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 10.11.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.11.2020 r. o godz. 11:15.


Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne – Monika Andruszkiewicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 871 43 24,

2. sprawy techniczne – Bartłomiej Jończyk (Wydział Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu), tel. 47 871 3129


 

Powrót na górę strony