PUZ-2380-155-045-155/2022/KD - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-155-045-155/2022/KD

Termin składania ofert: 04.01.2023 godz. 09:00

CPV: 34300000-0

Wartość zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części według części zamiennych dla określonych marek samochodów, zgodnie z Załącznikami od 1.1 do 1.4 do SWZ w następujący sposób:

Część 1 zamówienia – części zamienne HYUNDAI – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.1 do SWZ;

Część 2 zamówienia – części zamienne KIA – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.2 do SWZ;

Część 3 zamówienia – części zamienne VOLKSWAGEN – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.3 do SWZ;

Część 4 zamówienia – części zamienne OPEL – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.4 do SWZ;

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na całość asortymentu przypadającego dla danej części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/689107 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/689107

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/689107 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/689107

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 09.11.2022 r., opublikowane DUUE 2022/S 219-629062 w dniu 14.11.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.12.2022r. opublikowane DUUE 2022/S 238-683562.

Powrót na górę strony