PUZ-2380-002-046-002/2023/MA - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-002-046-002/2023/MA

Termin składania ofert: 03.03.2023 r. do godz. 10:00

CPV: 50118110-9 – usługi holownicze

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Usługi przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie obszarów podległych: KMP w Jeleniej Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Głogowie, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, oraz przewozy uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/722656 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/722656 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/722656lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722656 


 

Powrót na górę strony