Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci z garnizonu dolnośląskiego wypowiedzieli słowa roty ślubowania

Podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w ramach naboru uzupełniającego, kilkunastu nowo przyjętych funkcjonariuszy wypowiedziało słowa najważniejszej w sowim życiu roty i odebrało wczoraj akty ślubowania. Młodych adeptów policyjnego rzemiosła, w obecności ich rodzin oraz bezpośrednich przełożonych oraz kadry kierowniczej przywitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariusz Bużdygan. Od początku roku już niemal 270 mieszkańców Dolnego Śląska zdecydowało się pobrać niebieski mundur, aby... „służyć wiernie Narodowi”. Zapraszamy kolejne osoby chętne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji...

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Kandydaci do służby w Policji mogą uzyskać szczegółowe informacje i złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby znajdują się też na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA. Informujemy, że każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje na start uposażenie w wysokości 4930 złotych netto, a Ci funkcjonariusze, którzy nie ukończyli 26 roku życia - 5300 złotych netto. Natomiast policjanci pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, gdy już zakończą już kurs podstawowy, otrzymają uposażenie w wysokości 5750 złotych netto, a funkcjonariusze mający powyżej 26 lat - 5320 złotych netto.

Wszystkim nowo przyjętym policjantom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych latach tej niełatwej, ale jakże niezwykle satysfakcjonującej służby. Akty ślubowania podczas uroczystej zbiórki, młodym funkcjonariuszom wręczył insp. Mariusz Bużdygan - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, a chwilę wcześniej wszyscy wypowiedzieli słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Uroczystość ślubowania odbyła się tym razem w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, gdzie młodzi adepci policyjnego rzemiosła przybyli wraz ze swoimi rodzinami. Na miejscu obecni byli także ich bezpośredni przełożeni oraz przedstawiciele kierownictwa dolnośląskiej Policji. Nie mogło w tak ważnym momencie zabraknąć przemówień okolicznościowych, w tym skierowanych do młodych policjantów przez insp. Mariusza Bużdygana - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz asp. szt. Piotra Malona - Przewodniczącego NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego, a także słów otuchy i jakże ważnego duchowego wsparcia, ze strony kapelanów dolnośląskiej Policji ks. kanonika Stanisława Stelmaszka oraz ks. prot. kanonika Grzegorza Cebulskiego.

Uroczystość ta rozpoczęła się i zakończyła złożeniem meldunku insp. Mariuszowi Bużdyganowi - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu przez kom. Mariusza Modelskiego - Zastępcę Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

Po zakończeniu jej oficjalnej części przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia. Przyjęci funkcjonariusze i funkcjonariuszki pojadą teraz do szkół policji w kraju, gdzie będą przez kilka miesięcy zdobywać podstawową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pełnienia służby w terenie. Następnie po odbyciu adaptacji zawodowej trafią do jednostek na terenie: Wrocławia, Wałbrzycha, Głogowa, Góry, Lubina, Polkowic, Świdnicy, Ząbkowic Śląskich, Wołowa, Bolesławca oraz Zgorzelca, a część z nich służbę pełnić będzie także w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
 • Zdjęcia ze ślubowania policjantów
Powrót na górę strony