Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowo przyjęci policjanci w garnizonie dolnośląskim

Data publikacji 26.11.2020

25 listopada przy ulicy Połbina we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów w garnizonie dolnośląskim. Akty ślubowania funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski. Od początku roku przybyło ponad 280 nowych policjantów, którzy zasilili nasze szeregi. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rekrutacji do Policji.

Wczoraj, tj. 25 listopada 2020 roku, przy ulicy Połbina we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, którzy zdecydowali się zasilić szeregi dolnośląskiej Policji. Akty ślubowania funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski. Ślubowanie różniło się od tych z wcześniejszych lat, ponieważ przebiegało z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego związanych z trwającą pandemią. Nowi funkcjonariusze wypowiedzieli ze swoich ust słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Od początku roku dolnośląską Policję zasiliło ponad 280 nowych funkcjonariuszy. Służba w Policji cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie tylko stabilizacja zatrudnienia oraz wysokie zarobki, bo już niemal 4 tys. złotych netto dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, ale również możliwość rozwoju i awansu zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją. Bardzo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby znajdują się na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami w naszym kraju, podczas osobistej wizyty w budynku komendy, kandydat powinien mieć ze sobą maseczkę, jednorazowe rękawiczki i własny długopis.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu

  • Na zdjęciu 12 nowo przyjętych policjantów stojących w sali podczas uroczystości.
  • Na zdjęciu nowo przyjęty policjant składa ślubowanie w obecności kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji.
  • ślubowanie
  • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski składa gratulacje nowo przyjętemu policjantowi.
  • Na zdjęciu nowo przyjęty policjant podpisuje dokumenty.
Powrót na górę strony