Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów połączone z wręczeniem medali „Za Długoletnią Służbę” oraz „Za Zasługi dla Policji”

Data publikacji 08.06.2021

W 2021 r. w szeregi dolnośląskiej Policji wstąpiło już 446 nowo przyjętych policjantów. Ich ślubowanie, w związku z panującą pandemią, różniło się od tych poprzednich i przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym. Z tego względu rota ślubowania składana była przez funkcjonariuszy w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego. Podczas uroczystości 14 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji złożyło ślubowanie. Oprócz tego miało również miejsce inne podniosłe wydarzenie. Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski wręczyli łącznie 43 funkcjonariuszom Policji, policjantom w stanie spoczynku oraz pracownikom cywilnym medale „Za Długoletnią Służbę”, a 2 osobom „Za Zasługi dla Policji”.

Uroczystości ślubowania nowo przyjętych policjantów przewodniczył Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski. W tym podniosłym wydarzeniu uczestniczyli oprócz przedstawicieli kadry kierowniczej tutejszej komendy, Przewodniczący NSZZP województwa dolnośląskiego asp. szt. Piotr Malon, kapelani KWP we Wrocławiu: ks. kanonik Stanisław Stelmaszek, ks. prot. kanonik Grzegorz Cebulski, mł. insp. w st. spocz. Weronika Górska - była naczelnik WPA KWP we Wrocławiu i ks. dr Artur Szela - Dolnośląski Kapelan Wojewódzki PSP, nowo przyjęci policjanci i policjantki, osoby wyróżnione.

W 2021 roku w szeregi dolnośląskiej Policji wstąpiło już 446 nowo przyjętych policjantów. We Wrocławiu na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza podczas uroczystego ślubowania słowa roty wypowiedziało 14 policjantów, w tym 1 policjantka. Cała uroczystość była połączona z wręczeniem medali dla dolnośląskich funkcjonariuszy i osób niebędących policjantami, którzy zasłużyli się na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

Nowo przyjęci funkcjonariusze, po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. W tym roku planowane są jeszcze kolejne przyjęcia, najbliższe odbędzie się 25 czerwca 2021 roku.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 bądź w komendach miejskich i powiatowych naszego województwa.

Dolnośląska Policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Zapoznaj się z informacją znajdującą się w zakładce Służba w Policji i zostań jednym z nas!

podkom. Wojciech Jabłoński
Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

 • policjanci podczas uroczystości
 • Legitymacje i pamiątkowe medale da zasłużonych policjantów i pracowników służby cywilnej
 • Sala z policjantami podczas uroczystości
 • policjanci podczas ślubowania przy sztandarze KWP we Wrocławiu
 • Policjantka podczas ślubowania
 • Komendant Wojewódzki Policji inspektor Dariusz Wesołowski gratuluje policjantowi
 • Komendant Wojewódzki Policji inspektor Dariusz Wesołowski wręcza pamiątkową legitymacje do medalu
 • Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski wręcza pamiątkowy medal dla pracownicy służby cywilnej
 • Komendant Wojewódzki Policji inspektor Dariusz Wesołowski składa gratulacje nagrodzonemu mężczyźnie
 • Komendant Wojewódzki Policji inspektor Dariusz Wesołowski i Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski wręczają medale
 • Komendant Wojewódzki Policji inspektor Dariusz Wesołowski wręcza medal dla Kapelana PSP we Wrocławiu
 • Komendant Wojewódzki Policji inspektor Dariusz Wesołowski wręcza pamiątkowy medal za długą służbę w Policji dla emerytowanej policjantki
 • Komendant Wojewódzki Policji inspektor Dariusz Wesołowski podczas przemówienia
 • Komendant Wojewódzki Policji inspektor Dariusz Wesołowski i Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski podczas okolicznościowych przemówień
Powrót na górę strony