Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tylko w tym roku policyjny mundur założyło już niemal 500 nowych policjantów, którzy będą pełnić służbę na terenie Dolnego Śląska

Data publikacji 11.07.2021

Ślubuję… ślubuję… ślubuję… Te słowa, będące elementem roty ślubowania wybrzmiały w siedzibie dolnośląskiej policji. Szeregi tego garnizonu zasiliło kolejnych 36 funkcjonariuszy, chcących „… służyć wiernie Narodowi…”. Ich ślubowanie przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym, dlatego uroczystości odbywały się również w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni policjanci po zakończeniu kursu podstawowego. W piątek Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski życzył funkcjonariuszom sukcesów w rozpoczętej służbie.

Na terenie gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nowo przyjęci funkcjonariusze w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Dariusza Wesołowskiego i zaproszonych gości, wypowiedzieli słowa roty ślubowania.

Komendant w krótkim wystąpieniu podziękował młodym policjantom wyboru naszej formacji podkreślając przy tym jak trudna i odpowiedzialna jest to praca. Życzył im przede wszystkim sukcesów zawodowych.

Do dolnośląskiego garnizonu wstąpiło tym razem 36 nowych funkcjonariuszy z całego województwa, w tym 9 kobiet. Ich ślubowanie, w związku z panującą pandemią, przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym. Z tego też względu rota ślubowania składana była przez policjantów w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego.

Nowo przyjęci funkcjonariusze, po zakończeniu pierwszego w swojej karierze szkolenia, zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. W tym roku planowane są jeszcze kolejne przyjęcia:

 • 13 lipca 2021 roku
 • 15 września 2021 roku
 • 3 listopada 2021 roku
 • 30 grudnia 2021 roku

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 bądź w komendach miejskich i powiatowych naszego województwa.

Dolnośląska Policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Zapoznaj się z informacją znajdującą się w zakładce Służba w Policji i zostań jednym z nas!

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka
Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

 • na zdjęciu Komendant przekazuje akt mianowania
 • na zdjęciu policjanci wygaszający rotę ślubowania oraz ich przełożeni, a także komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
 • na zdjęciu policjanci wygaszający rotę ślubowania oraz ich przełożeni, a także komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
 • na zdjęciu policjanci wygaszający rotę ślubowania oraz ich przełożeni, a także komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
 • na zdjęciu policjanci wygaszający rotę ślubowania oraz ich przełożeni, a także komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
 • na zdjęciu policjanci wygaszający rotę ślubowania oraz ich przełożeni, a także komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
 • na zdjęciu policjanci wygaszający rotę ślubowania oraz ich przełożeni, a także komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
 • na zdjęciu policjanci wygaszający rotę ślubowania oraz ich przełożeni, a także komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
 • komendant gratuluje nowemu policjntowi
Powrót na górę strony