Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Myślałeś o tym, aby zostać policjantem, bo zawsze chciałeś pomagać innym? Może dowiedz się, co mógłbyś robić i jakie otrzymywać wynagrodzenie…

Data publikacji 13.02.2022

Satysfakcja z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi bywa bezcenna, a stabilne zatrudnienie i możliwość stałego rozwoju, zagwarantuje bezpieczeństwo Twojej rodzinie. Niemniej, to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Jeśli szukasz zmian w swoim dotychczasowym życiu i jesteś gotów na prawdziwe wyzwania, a także myślisz poważnie o swojej przyszłości, ta informacja jest właśnie dla Ciebie. Przeczytaj poniższy tekst, a dowiesz się miedzy innymi, jakie mógłbyś otrzymywać wynagrodzenie i co zrobić, aby zostać policjantem. W ubiegłym roku dołączyło do nas blisko 800 nowych funkcjonariuszy. Ty też nie czekaj, aż ktoś inny zajmie Twoje miejsce…

Krok pierwszy

Kontakt z pracownikami Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują kandydatów w budynku przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu, albo z pracownikiem z dowolnej komendy miejskiej lub komendy powiatowej w pobliżu miejsca zamieszkania. KLIKNIJ – POZNASZ ADRESY I TELEFONY DO KOMEND MIEJSKICH ORAZ POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Mając na uwadze sytuację pandemiczną, osoby zainteresowane powinny na kilka dni przed spotkaniem, umówić się z policyjnymi specjalistami do spraw doboru do służby, którzy to podczas takiej rozmowy, zawsze chętnie odpowiedzą kandydatom na każde pytanie.

Zanim pójdziesz na spotkanie

Ponieważ zawsze warto być odrobinę przygotowanym do rozmowy, proponujemy zatem, abyś przeczytał kilka informacji na temat służby w Policji oraz procesu samej rekrutacji, a wtedy będziesz wiedział, co dokładnie Cię interesuje i co jeszcze chcesz wiedzieć. Wszelkie informacje znajdziesz w linku KLIKNIJ, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ NA STRONĘ ZE SZCZEGÓŁAMI

Jaka jest służba w Policji

Zwróć uwagę na to, że służba w naszych szeregach, daje na co dzień niepowtarzalną szansę rozwoju zawodowego, a liczna oferta szkoleń resortowych, stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Możesz być policjantem w pionie prewencji, kryminalnym lub logistyki, a ilość stanowisk, które czekają być może właśnie na Ciebie i różnorodność zadań, jakie będziesz mógł wykonywać w służbie sprawi, że mimo upływu lat, nie będziesz się nudził.

Jakie powinieneś mieć wykształcenie i czy będziesz mógł kontynuować rozpoczętą edukacje

Niezależnie od wykształcenia, jakie obecnie posiadasz (minimum średnie), możesz wstąpić do służby i nadal kontynuować edukacje na wybranym przez siebie kierunku. Jeśli rozpocząłeś już wcześniej naukę, przełożeni postarają się dostosować Twój grafik służby tak, abyś mógł ją kontynuować. Jeśli nie, zawsze możesz rozważyć rozpoczęcie nieodpłatnej edukacji i skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Nasza formacja i zawód Policjant

Pamiętaj, że zostając policjantem, staniesz się członkiem ponad 100-tysięcznej formacji, której głównym celem jest pomaganie obywatelom i dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją - dużo wymagający i dający też dużo w zamian. Codzienna satysfakcja z dobrze wykonanej pracy i niejednokrotnie wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy - bywa przecież bezcenna.

Co dalej po pierwszej rozmowie

Przyjęte obecnie rozwiązania prawne, umożliwiają kandydatom do służby w Policji osobisty kontakt z pracownikiem komórki do spraw doboru, który chętnie podpowie, jakie dokumenty należy złożyć, aby przejść do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Jakie będą etapy procesu rekrutacji

Test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TESTU WIEDZY

Test sprawności fizycznej

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Test psychologiczny

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TESTU PSYCHOLOGICZNEGO

Rozmowa kwalifikacyjna

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KOMISJI LEKARSKIEJ

Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Kto może pełnić służbę w Policji

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ile będziesz zarabiał niosąc pomoc innym i dbając o ich bezpieczeństwo

Poniżej podano średnie kwoty uposażenia funkcjonariuszy według grup zaszeregowania w wysokości brutto i netto. Na wysokość pensji mundurowego ma również wpływ wysługa lat. Zaznaczyć należy, że z wynagrodzenia za pracę osoby, która nie ukończyła 26 roku życia, nie jest potrącany podatek dochodowy.
 • Kursant (I grupa zaszeregowania) w stopniu posterunkowego podczas pobytu na kursie podstawowym, gdzie ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie – około 4.447 złotych brutto (3.759 złotych netto),
 • Policjant (II grupa zaszeregowania) w stopniu starszego posterunkowego – około 5.617 złotych brutto (4.678 złotych netto),
 • Referent (III grupa zaszeregowania) w stopniu sierżanta/starszego sierżanta/sierżanta sztabowego może otrzymywać wynagrodzenie w przedziale od 5.877 do 5.927 złotych brutto (od 4.891 do 4932 złotych netto),
 • Dzielnicowy/Kontroler Ruchu/Przewodnik psa/Pomocnik Oficera Dyżurnego (IV grupa zaszeregowania) w stopniu młodszego aspiranta lub aspiranta - około 6.147 złotych brutto (5.112 złotych netto),
 • Detektyw/Asystent/Starszy Dzielnicowy (V grupa zaszeregowania) w stopniu starszego aspiranta/aspiranta sztabowego - około 6.437 złotych brutto (5.349 złotych netto),
 • Specjalista/Kierownik ogniwa/Zastępca lub Oficer Dyżurny (VI grupa zaszeregowania) w stopniu podkomisarza - około 6.787 złotych brutto (5.634 złotych netto),
 • Kierownik referatu (VII grupa zaszeregowania) w stopniu aspiranta sztabowego/podkomisarza - około 6.862 złotych brutto (5.696 złotych netto),
 • Oficer Dyżurny/Zastępca Naczelnika Wydziału (VIII grupa zaszeregowania) w stopniu aspiranta sztabowego/podkomisarza - około 7.062 złotych brutto (5.859 złotych netto),
 • Ekspert/Naczelnik Wydziału (IX grupa zaszeregowania) w stopniu podkomisarza może otrzymywać wynagrodzenie w przedziale od 7.162 do 7.612 złotych brutto (od 5.941 do 6.309 złotych netto).

Podane powyżej zarobki funkcjonariuszy uwzględniają już planowaną podwyżkę w wysokości około 612 złotych brutto (500 zł netto) miesięcznie, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Czy funkcjonariusz oprócz pensji otrzymuje jeszcze inne dodatki

Policjanci otrzymują miedzy innymi:

 • nagrodę roczną, czyli tzw. trzynastkę i jest ona w wysokości jednej uśrednionej pensji,
 • ekwiwalent wysokości około 2 tysięcy złotych rocznie z przeznaczeniem na uzupełnienie elementów umundurowania, bo pierwszy komplet otrzymują bezpłatnie,
 • coroczną dopłatę do wypoczynku w wysokości około 300 złotych na członka rodziny,
 • jednorazowy dodatek na zagospodarowanie (w wysokości średniej pensji), który otrzymywany w momencie przejścia ze służby przygotowawczej do służby stałej, czyli po 3 latach pracy,
 • jednorazowy dodatek na zakup mieszkania w wysokości około 4500 złotych na osobę w rodzinie, a policjanci nieposiadający mieszkania, którzy są już w służbie stałej, czyli po 3 latach - mogą otrzymywać wsparcie comiesięczne w wysokości około 200 złotych.
 • funkcjonariusze, którzy do swojej jednostki dojeżdżają z innej miejscowości, mogą także otrzymać zwrot kosztów biletu komunikacji zbiorowej.

Jeżeli dokładnie zapoznałeś się z informacjami znajdującymi się powyżej, sam możesz wyciągnąć własne wnioski, czy służba w Policji jest tym, co chciałbyś robić w przyszłości. W ubiegłym roku do dolnośląskich policjantów dołączyło blisko 800 nowych funkcjonariuszy, ten fakt tylko potwierdza, że służba w naszej formacji jest coraz bardziej atrakcyjna. Każdego dnia daje dużo satysfakcji z niesienia pomocy innym, ale też pozwala rozwijać swoje pasje i zapewnić byt własnej rodzinie.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas zabezpiecznia imprezy sportowej
 • Policjanci podczas patrolu Dworca PKP Wrocław Główny
 • Policjant podczas kontroli trzeźwości kierującego czerwonym autem
 • Policyjna kompania honorowa podczas marszu
 • Policjanci na łodzi motorowej
 • Policjanci na motocyklach stoją na wrocławskim rynku
 • Policjant z psem
 • Oficer dyżurny na stanowisku kierowania
 • Policjant mierzy prędkość ręcznym miernikiem prędkości
 • Technicy kryminalistyki podczas pracy
 • Policjantka i dziecko jadące na rowerze
 • Policjant pracuje w laboratorium kryminalistycznym
 • Orkiestra policyjna
 • Policjanci przemieszczają się na quadach
 • Policjant na nartach na stoku
 • Policyjni kontrterroryści w podczas działań
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu odznacza policjanta medalem
Powrót na górę strony