Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dlaczego warto wstąpić do Policji? Zobacz spot przygotowany przez kłodzkich policjantów i DOŁĄCZ DO NAS!

Data publikacji 14.03.2022

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustannego rozwoju oraz realizacji własnych pasji. Jednak przede wszystkim stanowi źródło ogromnej satysfakcji przejawiającej się w działaniu na rzecz bezbronnych i pokrzywdzonych. Dlatego zapraszamy w nasze szeregi każdego, kto chce się sprawdzić i czuje, że Policja to jest miejsce dla niego. Rekrutacja trwa nieustannie, najbliższe przyjęcia do służby zaplanowane są w dniu 14 czerwca.

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustającego rozwoju, nauki oraz realizacji własnych zainteresowań. Policja jest nowoczesną instytucją, dostosowującą się do zmian ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjnych. Pełniąc służbę w różnorodnych komórkach organizacyjnych Policji funkcjonariusze pracują z wykorzystaniem najnowszych technologii i sprzętu. Dolnośląska Policja współpracuje również z tożsamymi instytucjami z całej Europy, a polscy policjanci biorą udział w misjach pokojowych. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością przed funkcjonariuszami pojawiają się nowe wyzwania, które mogą podejmować dzięki wielu szkoleniom i możliwościom rozwijania własnych kompetencji. Jednak przede wszystkim służba w Policji to działanie na rzecz  bezpieczeństwa innych, pomoc bezbronnym i pokrzywdzonym, które stanowi źródło ogromnej satysfakcji.

Policjanci z Kłodzka nagrali krótki spot, w którym informują, z czym wiąże się służba w niebieskim mundurze, jakie niesie ze sobą wyzwania, ale również co oferuje w zamian. Obejrzyj ten krótki materiał filmowy i DOŁĄCZ DO NAS!

Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej dolnośląskiej policji lub w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Gen. I. Połbina 1 oraz w komórkach kadrowych poszczególnych komend powiatowych.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 •     obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii;
 •     który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 •     korzystający w pełni z praw publicznych;
 •     posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 •     posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 •     dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w swojej komendzie terenowej bądź komendzie wojewódzkiej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 •     podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 •     wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 •     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu);
 •     kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 •     książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

Najbliższe terminy przyjęć do służby:

 •   14 czerwca 2022 r.
 •    2 sierpnia 2022 r.
 •   19 września 2022 r.
 •   29 grudnia 2022 r.


mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Kłodzku
asp. sztab. Joanna Bielak
tel. 606 754 529

Film Film

Opis filmu: Film

Pobierz plik Film (format mp4 - rozmiar 33.41 MB)

Pliki do pobrania

 • 274.64 KB
  Deskrypcja do filmu
Powrót na górę strony