Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interesujesz się bezpieczeństwem w ruchu drogowych? Zobacz filmik przygotowany przez kłodzkich policjantów i ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!

Data publikacji 08.04.2022

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustannego rozwoju oraz realizacji własnych pasji. Jednak przede wszystkim stanowi źródło ogromnej satysfakcji przejawiającej się w działaniu na rzecz bezbronnych i pokrzywdzonych. Rekrutacja trwa nieustannie. Obejrzyj filmik przygotowany przez funkcjonariuszy z kłodzkiej drogówki i wstąp w nasze szeregi!

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustającego rozwoju, nauki oraz realizacji własnych zainteresowań. Jednak przede wszystkim to działanie na rzecz bezpieczeństwa innych, pomoc bezbronnym i pokrzywdzonym, które stanowi źródło ogromnej satysfakcji.

Policjanci z Kłodzka nagrali krótki spot, w którym zachęcają do pełnienia służby w Wydziale Ruchu Drogowego. Dlaczego warto wstąpić w szeregi policjantów? - „nauczysz się nowych umiejętności, będziesz pracował z profesjonalistami, zadbasz o bezpieczeństwo innych, rozwiniesz swoje pasje i spełnisz marzenia o ciekawej pracy”. Obejrzyj ten krótki materiał filmowy i ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!

Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej policji dolnośląskiej lub w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. gen. I. Połbina 1 oraz w komórkach kadrowych poszczególnych komend powiatowych.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w swojej komendzie terenowej bądź komendzie wojewódzkiej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

Najbliższe terminy przyjęć do służby:

 • 14 czerwca 2022 r.
 • 2 sierpnia 2022 r.
 • 19 września 2022 r.
 • 29 grudnia 2022 r.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Kłodzku
asp. szt. Joanna Bielak
tel. 606 754 529

 • policjanci siedzą na motocyklach
 • policjanci siedzą na motocyklach
 • policjanci siedzą na motocyklach

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.53 MB)

Powrót na górę strony