Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni nowi policjanci zasilili szeregi dolnośląskiej garnizonu

Kolejny już raz w tym roku szeregi dolnośląskiej Policji zasilili nowi funkcjonariusze. Wczoraj, tj. 23 września 2022 roku, 61 nowo przyjętych policjantów i policjantek odebrało akty ślubowania z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego. Podczas tej podniosłej uroczystości miało również miejsce inne wydarzenie, a mianowicie wręczenie rozkazów personalnych z okazji zmian na wybranych stanowiskach kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji garnizonu dolnośląskiego.

Wczoraj, na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ul. Pretficza, odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Tym razem szeregi dolnośląskiej Policji zdecydowało się zasilić 61 nowych funkcjonariuszy z całego województwa, w tym 13 kobiet. To podniosłe wydarzenie połączone zostało z wręczenie rozkazów personalnych z okazji zmian na wybranych stanowiskach kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji garnizonu dolnośląskiego.  

Akty ślubowania oraz rozkazy personalne policjantkom i policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. Nowi funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”. W uroczystości wziął również udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadzorujacy pion prewencji insp. Paweł Barski oraz przdstawiciele kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji.

Szef policjantów z Dolnego Śląska w krótkim wystąpieniu pogratulował młodym adeptom sztuki policyjnej wyboru naszej formacji. Podkreślił też, że służba na jaką się zdecydowali jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie próbą nie tylko dla nich, ale także dla ich rodzin. Zaznaczył również, że daje ona dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju zawodowego. W podobnym tonie wybrzmiały gratulacje i życzenia z ust Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa dolnośląskiego asp. szt. Piotra Malona. Kilka słów wsparcia duchowego wygłosili w trakcie uroczystości kapelani dolnośląskiej Policji ks. kanonik Stanisław Stelmaszek oraz ks. protojerej Grzegorz Cebulski.

Rozkazy personalne z okazji zmian na wybranych stanowiskach kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji garnizonu dolnośląskiego z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu odebrali: mł. insp. Justyna Kowalczyk, która mianowana została na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu, nadkom. Tomasz Jagielski powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu, nadkom. Julia Kurek powołana na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach, kom. Piotr Danik powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku, podinsp. Piotr Staniewski powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy oraz nadkom. Marcin Sknera powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku.

Służba w Policji cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To nie tylko stabilne zatrudnienie oraz wysokie zarobki, ale również możliwość rozwoju i awansu, które wielu skłania do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją - bardzo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, ponieważ szacunek osób, którym niesiemy pomoc, jest bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpływać na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 bądź w komendach miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby znajdują się na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce Służba w Policji.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk
Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

 

 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci i księża podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
Powrót na górę strony