Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień otwarty w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu

Data publikacji 15.04.2023

Czwartek 13 kwietnia był wyjątkowym dniem dla milickich policjantów. W tym dniu, w ramach promocji ich zawodu, przeprowadzono „otwarty dzień” w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu. Mundurowi gościli uczniów wszystkich trzech miejscowych szkół średnic- I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki oraz Technikum Leśnego im. prof. Władysława Jedlińskiego. Łącznie jednostkę odwiedziło tego dnia kilkudziesięciu uczniów, w tym wielu tegorocznych maturzystów.

Uczniowie zwiedzając milicką komendę „od środka” zapoznali się z codzienną pracą policjantów. Obejrzeli między innymi stanowisko dyżurnego jednostki oraz pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W sali odpraw funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt wykorzystywany przez policjantów w czasie służby, w tym broń palną i sprzęt chroniący policjantów w trakcie zabezpieczania różnego rodzaju imprez, gdzie może zaistnieć konieczność zastosowania przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego. Wyposażenie pokazał także technik kryminalistyki, który omówił czym zajmuje się w codziennej służbie oraz przedstawił słuchaczom rodzaje śladów zbieranych na miejscach zdarzeń kryminalnych.

Z uczniami spotkał się także I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu mł. insp. Janusz Miś, który omówił główne zadania, jakie wykonują policjanci różnych komórek, zarówno służb prewencyjnych, kryminalnych, wspomagających, jak i tych zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. Pan Komendant zachęcał także zebranych do rozważenia rozpoczęcia kariery zawodowej w policyjnym mundurze po ukończeniu szkoły średniej.

O szczegółach dotyczących procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji opowiedziała uczniom Inspektor ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Miliczu, która przekazała niezbędne informacje związane z aktualnie prowadzonym naborem do Policji oraz przekazała słuchaczom opracowaną w milickiej jednostce ulotkę o aktualnych zasadach i warunkach rekrutacji do Policji. Ponadto poinformowano przybyłych uczniów o możliwości rozpoczęcia 4-letnich studiów oficerskich I stopnia na kierunku Nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz o trwającym naborze do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Na dziedzińcu jednostki uczniowie mieli możliwość obejrzenia wyposażenia radiowozu policjantów z Ogniwa Ruchu Drogowego, w tym kolczatki drogowej służącej funkcjonariuszom podczas prowadzonych działań pościgowych i blokadowych. Uczniowie zapoznali się także z działaniem laserowego miernika prędkości oraz z urządzeniami służącymi do badania stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego. Ponadto młodzi goście dowiedzieli się, że w skład wyposażenia każdego policyjnego radiowozu w Miliczu wchodzi także rzutka ratunkowa służąca do udzielania pomocy osobom tonącym.

Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej dolnośląskiej Policji pod linkiem, a także siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz siedzibach komendach miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie – nie jest wymagana matura;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

mł. asp. Tomasz Nowak

Źródło: KPP w Miliczu
podinsp. Sławomir Waleński
tel. 507 135 830

 • W pomieszczeniu policjantka i dwie kobiety siedzące przy stole
 • w pomieszczeniu mężczyźni w zielonych marynarkach stojący przy stole, na którym rozłożone są jednostki broni palnej
 • w pomieszczeniu grupa osób
 • w pomieszczeniu grupa osób i policjant
 • na dworze grupa osób stojąca przed kolczatką drogową
 • pod siatką obok muru i budynku grupa stojących osób
Powrót na górę strony