Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku

Data publikacji 20.07.2023

Uroczystości dolnośląskich obchodów 104. rocznicy powołania Policji Państwowej, w których udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Pan Paweł Hreniak, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski, odbyły się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Zaproszonych gości, policjantów i pracowników uroczyście powitał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. Następnie zgodnie z policyjnym ceremoniałem odbył się apel i przyszedł czas na odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse, a także podziękowania za pracę i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska. Na placu przed NFM, na mieszkańców chcących świętować razem z policjantami, czekało wiele specjalnie przygotowanych atrakcji. Oprócz defilady orkiestry policyjnej, prezentacji najnowocześniejszego wykorzystywanego w codziennej służbie sprzętu, starsi i młodsi mogli także porozmawiać z mundurowymi i poznać różne ciekawostki dotyczące ich służby…

Lipiec 2023 roku to czas, kiedy obchodzimy 104. rocznicę powstania Policji Państwowej. Mając na uwadze tę wyjątkową okazję, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami angażują się w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji, w których udział wziął Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, a patronatem honorowym objął Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, odbyły się na pl. Wolności we Wrocławiu.

Główne uroczystości poprzedzone zostały mszą świętą, która odbyła się o godzinie 10:30 w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława, św. Doroty, św. Wacława przy pl. Wolności we Wrocławiu. Natomiast punktualnie o godzinie 12:00 w sali głównej wrocławskiego Narodowego Forum Muzyki, rozpoczął się uroczysty apel.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski powitał zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników Policji, którzy przybyli dziś na uroczystość wraz ze swoimi rodzinami. Następnie w swoim wystąpieniu Szef dolnośląskiej Policji przekazał słowa najwyższego szacunku i uznania dla policjantek, policjantów i pracowników za codzienny trud, za empatię, za  zrozumienie, za efektywność, ale przede wszystkim za to, że poświęcają niejednokrotnie swoje zdrowie dla ratowania innych. Zwrócił także uwagę na stały rozwój dolnośląskiej Policji i ogrom pracy, jaki każdego dnia wykonują funkcjonariusze i pracownicy, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom na możliwie najwyższym poziomie.

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w obecności pocztu sztandarowego, odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczali Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszem Wesołowskim oraz Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim. 

W związku z obchodami 104. rocznicy powstania Policji Państwowej, na wyższe stopnie awansowało ponad 1100 dolnośląskich funkcjonariuszy. Wielu, bo blisko 110 policjantów i pracowników Policji, zostało również odznaczonych medalami za Długoletnią Służbę i Odznakami Zasłużony Policjant. Ponadto 7 osób zostało odznaczonych medalami za Zasługi dla Policji, 3 osoby medalami 100-lecia Odzyskania Niepodległości, a także policjant z Oławy medalem ,,Krzyż zasługi za dzielność’’. Funkcjonariusz ten bowiem uratował dwie osoby z pożaru, a blisko dwa miesiące wcześniej kolejną osobę przywracając jej utracone czynności życiowe. Wyróżnieni i nagrodzeni zostali też trzej policjanci, dwaj z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu oraz jeden z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, za ratowanie życia oraz podjęcie skutecznych czynności zakończonych zatrzymaniem niebezpiecznego mężczyzny, który swoim zachowaniem zagrażał życiu innych.  

W imieniu dolnośląskich policjantów odznaczenie zbiorowe z Okazji 80. Rocznicy Przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, za szczególne zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i owocną współpracę odebrał nadinsp. Dariusz Wesołowski, a także w imieniu własnym medal pamiątkowy ,,95-tej Rocznicy Powstania Związku Sybiraków’’ w uznaniu zasług wniesionych w działalność Związku Sybiraków.   

Gdy zakończyła się część uroczystości związana z wręczeniem awansów, odznaczeń i wyróżnień, głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Paweł Hreniak, który odczytał list Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek, który skierowany był do funkcjonariuszy oraz pracowników dolnośląskiej Policji. Pani Marszałek podziękowała im za podejmowanie coraz to nowszych wyzwań związanych z pełnioną służbą, a także życzyła im samych sukcesów oraz satysfakcji wynikających z działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Następnie do policjantów i pracowników zwrócił się I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Dolny Śląsk to rejon Polski, gdzie obecnie powstaje najwięcej nowych policyjnych inwestycji, które są jednym z ważnych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i podziękował kierownictwu za aktywność w tym oraz wielu innych obszarach. Pogratulował również wszystkim wyróżnionym policjantom i pracownikom cywilnym garnizonu oraz zaznaczył, że dzisiejsze wyróżnienia to ukłon w ich stronę za codzienną ciężką pracę i służbę.

Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski w swoim przemówieniu zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego oraz podległych mu funkcjonariuszy z podziękowaniem za to, że współpraca z dolnośląską policją jest wzorowa, a pieniądze przekazywane na inwestycje, są dobrze wydatkowane. Wojewoda wyraził wdzięczność za  wysoką skuteczność podejmowanych każdego dnia działań i za to, że można zawsze liczyć na pomoc dolnośląskich policjantów.

Serię przemówień okolicznościowych zakończył reprezentujący Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Krzysztof Maj, który nawiązał do wypowiedzi przedmówców, zwracając uwagę na wysoki poziom bezpieczeństwa dolnośląskiego regionu. Zapewnił również o chęci dalszej współpracy i wsparcia służb w działaniach. 

Meldunkiem dowódcy uroczystości zakończyły się obchody Święta Policji na terenie garnizonu dolnośląskiego. W ich trakcie mieszkańcy mieli możliwość zobaczyć i usłyszeć m.in. orkiestrę policyjną, porozmawiać z funkcjonariuszami i zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany w służbie. Starsi i młodsi mogli także porozmawiać z mundurowymi i poznać ciekawostki dotyczące ich pracy. Dla najmłodszych utworzone zostały specjalne stoiska profilaktyczne, gdzie odbywały się konkursy i zabawy poświęcone bezpieczeństwu.

Jednym z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji na Dolnym Śląsku, jest uczczenie pamięć zamordowanych i poległych funkcjonariuszy. Dlatego też, oddając im hołd, dzień wcześniej 19 lipca 2023 r., pod ścianą pamięci przy ul. Wittiga, przy pomniku na Cmentarzu Osobowickim oraz pod Tablicą Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wieńce i kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele kierownictwa dolnośląskiej Policji, związków zawodowych Policji, byli komendanci Policji, a także kombatanci i emeryci.

W uroczystościach, oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników udział wzięli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Pan Paweł Hreniak, Biskup Pomocniczy Wrocławski Wikariusz Generalny ksiądz biskup Maciej Małyga, Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski, Reprezentujący Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Krzysztof Maj, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Adam Konieczny, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Kamiński, Rektor Komendant Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu gen. bryg. Piotr Płonka, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. Straży Granicznej Tomasz Michalski, generalny inspektor w stanie spoczynku Andrzej Matejuk - były Komendant Główny Policji, nadinsp. w stanie spoczynku Dariusz Biel - były Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz przedstawiciele władzy samorządowej naszego regionu na czele ze Starostą Powiatu Wrocławskiego Panem Romanem Potockim, Wiceprezydentem Wrocławia Panem Jakubem Mazurem, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości na czele z Wiceprezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sędzią Tomaszem Świetlikowskim oraz Prokuratorem Regionalnym we Wrocławiu Panem Bartoszem Pęcherzewskim, a także nasi zagraniczni goście w osobie Komendantów Wojewódzkich Policji w Hradcu Kralove, Pardubicach oraz Libercu, Prezydentów Dyrekcji Policji Saksonii, Brandenburgii, Dolnej Saksonii oraz Szefów Krajowego Urzędu Administracji Policji i Urzędu Kryminalnego Saksonii, przedstawiciele dolnośląskiego środowiska naukowego, na czele z Rektorem Uniwersytetu Medycznego Panem profesorem doktorem habilitowanym Piotrem Ponikowskim.

Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego na czele z asp. szt. Piotrem Malonem, przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, na czele z nadkom. Bartłomiejem Majchrzakiem, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz społecznych naszego województwa, Naczelnicy Zarządów we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Wydziału we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym, a także dziękujemy zaproszonym gościom oraz mieszkańcom za przybycie. 

Sekcja Prasowa 
KWP we Wrocławiu

Zobacz także:

Obchody Świeta Policji - za nami kolejne uroczyste zbiórki w jednostkach dolnoslaskiego garnizonu

Policjanci z dolnośląskiego garnizonu uczcili pamięć poległych i pomordowanych funkcjonariuszy

 

 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji komendy wojewódzkiej policji w Oleśnicy
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • obchody święta policji
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
 • Mały chłopczyk w policyjnym samochodzie.
 • Festyn z okazji święta policji komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu
Powrót na górę strony