Postępowania administracyjne

Postępowania administracyjne - dane teleadresowe

Data publikacji 16.06.2020

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
50-040 Wrocław, ulica Podwale 31-33

Sekretariat Wydziału: telefon 47 87 133 51
Faks: 47 87 112 59, telefon resortowy: (87) 112 59

Adres e-mail: wpa@wr.policja.gov.pl

Ważne:

Informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, biuro podawcze Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu od dnia: 8 marca 2022 roku, będzie czynny wyłącznie:

  • wtorki i piątki w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Domu Klubowego „Śnieżka” we Wrocławiu przy Placu Muzealnym 16 (obok budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu),
  • w środy od godziny 11:00 do godziny 18:00 w budynku Domu Klubowego „Śnieżka” we Wrocławiu przy Placu Muzealnym 16 (obok budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu),
  • jedynie osoby składające wnoiosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego zapraszane będą do naszego pu nktu recepcyjnego celem złożenia na piśmie w obecności uprawnionego pracownika wymaganego przepisami prawa oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 par. 1 kk,
  • złożenie/wydanie broni do/z depozytu lub złomowanie broni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonu 47 87 141 01.

W związku z profilaktyka rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem (COVID 19) przyjmowanie interesantów będzie sie odbywało z zachowaniem reżimu sanitarnego, proszę o ile jest możliwe o ograniczanie kontaktów osobistych z pracownikami wydziału. Załatwianie spraw klientów Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, poza szczególnymi przypadkami będzię się odbywało korespondencyjnie (za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej w ramach platformy ePUAP albo podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Powyższe ograniczenia w przyjmowaniu interesantów obowiązują do odwołania !!!

W przypadku konieczności załatwienia innych spraw bądź uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny, poszczególny wykaz numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT na podstronie Postępowań Administracyjnych KWP we Wrocławiu. Jednoczesnie zaznaczyć należy, że osoby zatrudnione w WPA KWP we Wrocławiu od dnia 24 stycznia 2022 r. (do odwołania) będą pracować w systemie zmianowym.

Szczegółowe informację dotyczące: pozwoleń na broń, licencji detektywa, pracowników ochrony, dopuszczenia do pracy z bronią, odbiorów magazynów broni, uzgadniania planów ochrony obiektów obowiązkowej ochrony, zgłoszenia polowania dewizowego, zgłoszenia rekonstrukcji historycznej oraz listy lekarzy i psychologów z rejestru KWP we Wrocławiu, znajdują się w zakładce  Porady na podstronie Postępowania administracyjne.

Powrót na górę strony