PU-2380-093-032-073/2020/MR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-093-032-073/2020/MR

Termin składania ofert: 20.08.2020 godz. 11:00

CPV: 50118110-9

Wartość zamówienia:

Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KPP w Kłodzku, KPP w Oleśnicy, KPP w Ząbkowicach Śląskich.

Niniejsze postępowanie jest kopią postępowania umieszczonego na stronie internetowej Policji Dolnośląskiej w zakładce http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/zamowienia_publiczne/przetargi/ od dnia 03.08 2020 r. z terminem otwarcia przypadającym na dzień 20.08.2020 r.. Sposób składania ofert oraz komunikacja z Zamawiającym i Wykonawcą został opisany w SIWZ

Umieszczenie tej kopii jest spowodowane zmianą strony internetowej Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Urzędzie Zamówień Publicznych pod nr 569207-N-2020 z dnia 2020-08-03


 

Powrót na górę strony