PU-2380-115-023-089/2020/MR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-115-023-089/2020/MR

Termin składania ofert: 21.08.2020 godz. 12:00

CPV: 85100000-0

Wartość zamówienia:

Zamówienie Społeczne - Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania KPP w Świdnicy

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8713978 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Zamówienie Społeczne - Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych, numer sprawy, PU-2380-115-023-089/2020/MR należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 21.08.2020 r. do godz. 12:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.08.2020 r. o godz. 12:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne – Małgorzata Rosołowicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 8713978,

2. sprawy techniczne – Wanda Szymkowska (Wydział Finansów) - tel. 47 8714298

Powrót na górę strony