ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380241-124-018-098/2020/ESz

Termin składania ofert: 04.09.2020 godz. 11.00

CPV: 09135000-4

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 3 części

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8712130 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – „Dostawa oleju opałowego ” – sprawa nr Pu- 2380-124-018-098/2020/ESz należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 04.09.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.09.2020 r. o godz. 12:00.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. sprawy formalno-prawne – Ewa Szladow-Pauch (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 8712130,

2. sprawy techniczne – Lucyna Piętak (Wydział Inwestycji i Remontów) - tel. 47 8714153

Powrót na górę strony