PU-2380-122-049-096/2020/IR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-122-049-096/2020/IR

Termin składania ofert: 10.09.2020 godz. 11.00

CPV: 44212261-6, 50330000-7

Wartość zamówienia:

Modernizacja systemów antenowych stanowiących elementy systemów łączności radiotelefonicznej w jednostkach Policji woj. dolnośląskiego (KP Strzegom, KPP Oleśnica i PP Jaworzyna Śląska) w ramach pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach Programu Modernizacji Policji.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie SIWZ, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714366 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – „Modernizacja systemów antenowych ” – sprawa nr PU-2380-122-049-096/2020/IR należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 10.09.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.09.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

sprawy organizacyjne – Iwona Rogaczewska (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714366

sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Artur Kowal (Wydział Teleinformatyki KWP we Wrocławiu), telefon 47 8714669.

Powrót na górę strony