ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380-130-033-104/2020/ESz

Termin składania ofert: 18.09.2020 godz. 11:00

CPV: 50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi.

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym usługę mycia pojazdów służbowych w jednostce Policji: KMP Jelenia Góra, KMP w Wałbrzychu, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP Jaworze, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Oleśnicy, KPP Polkowicach

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8712130 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Usługa mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego – 9 części

należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 18.09.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.09.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. sprawy formalno-prawne – Ewa Szladow-Pauch (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 8712130,

2. sprawy techniczne – przedstawiciele Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pani Agata Łuszczak, tel. 4787147 66 oraz Pan Arkadiusz Janaś tel. 4787129

Powrót na górę strony