PU-2380-135-051-108/2020/MR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-135-051-108/2020/MR

Termin składania ofert: 01.10.2020 godz. 11.00

CPV: 45216111-5 71221000-3

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomości przy ul. Łokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie SIWZ, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8713978 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – ”Zaprojektuj i wybuduj – adaptacja nieruchomości na potrzeby KPP w Lubinie – sprawa nr PU-2380-135-051-108/2020/MR” należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 01.10.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.10.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

sprawy organizacyjne – Małgorzata Rosołowicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8713978

sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Dorota Kowalska (Wydział Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu), telefon 47 8714204


 

Powrót na górę strony