Pu-2380-137-001-110/2020/AB - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380-137-001-110/2020/AB

Termin składania ofert: 02.10.2020 godz. 11:00

CPV: 90910000-9

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Usługa kompleksowa sprzątania w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i obiektach jednostek podległych – 7 części;

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 871 4324 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Usługa kompleksowa sprzątania w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i obiektach jednostek podległych – 7 części”, numer sprawy Pu-2380-137-001-110/2020/AB, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 02/10/2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 02/10/2020 r. o godz. 11:30.


 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 871 39 73,

2. sprawy techniczne – Jolanta Turlewicz (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), tel. 47 871 32 55.


 

Powrót na górę strony