PU-2380-179-007-147/2020/IR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-179-007-147/2020/IR

Termin składania ofert: 20.11.2020 godz. 10:00

CPV: 55321000-6

Wartość zamówienia:

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania przez Wykonawcę posiłków – wyżywienia całodziennego składającego się z trzech posiłków w tym jednego gorącego (lub zamiennie suchego prowiantu dla osób zatrzymanych przebywających w konwoju trwającym ponad 8 godz.) - oraz napojów do śniadania i kolacji, w dni robocze, w dni wolne od pracy i święta, dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) w KPP: Lubaniu, Oleśnicy, Oławie i Świdnicy.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714366 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną

„ Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w .................… sprawa nr PU-2380-179-007-147/2020/IR”

należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 20.11.2020 r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.11.2020 r. o godz. 10:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

a) Iwona Rogaczewska (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – w sprawach formalno – prawnych, tel.: 47 8714366, adres email: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl

b) Izabela Żółtowska – (Wydział Zaopatrzenia) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy, tel. 47 871 3735.


 

Powrót na górę strony