PU-2380-186-041-154/2020/MR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-186-041-154/2020/MR

Termin składania ofert: 01.12.2020 r. godz. 12.00

CPV: 45262700-8

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remontu korytarza, wymiana stolarki drzwiowej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie SIWZ, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8713978 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Remont w budynku KWP Wrocław ul. Podwale 31-33”, numer sprawy PU-2380-186-041-154/2020/MR należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 01.12.2020 r. do godz. 12:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.12.2020 r. o godz. 12:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

sprawy organizacyjne – Małgorzata Rosołowicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8713978

sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Joanna Stachów (Wydział Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu), telefon 47 8712340

Powrót na górę strony