ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380241-165-032-139/2020/ESz

Termin składania ofert: 30.11.2020 godzina 11:00

CPV: 50118110-9 – usługi holownicze

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Kłodzku, KPP w Świdnicy

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8712130 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną OFERTA PRZETARGOWA – Holowanie pojazdów i części pojazdów o masie do 3,5 t” – sprawa nr PU-2380-165-032-139/2020/ESz”. Nie otwierać przed dniem 30.11.2020 r. godz. 11:15 należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 (wejście od ul. Muzealnej) lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 30.11.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.11.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. sprawy formalno-prawne – Ewa Szladow-Pauch (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 8712130,

2. sprawy przedmiotu zamówienia – Rafał Dziadzio (Wydział Transportu) - tel. 47 8712946

Powrót na górę strony