PU-2380-175-034-143/2020/MR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-175-034-143/2020/MR

Termin składania ofert: 15.12.2020 r. godz. 11:00

CPV: 98351100-9

Wartość zamówienia:

Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP Lwówek Śląski

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8713978 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “ OFERTA PRZETARGOWA –parkowanie” – sprawa PU-2380-175-043-143/2020/MR, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 15.12.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.12.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

a) sprawy organizacyjne – Małgorzata Rosołowicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8713978

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Rafał Dziadzio (Wydział Transportu KWP we Wrocławiu), telefon: 47 8712946 lub Wojciech Łazowski (wydział Transportu), telefon: 47 8713954

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.12.2020.2020 r., pod nr 763065-N-2020.

Powrót na górę strony