PU-2380-199-061-164/2020/IR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-199-061-164/2020/IR

Termin składania ofert: 14.01.2021 godz. 11:00

CPV: 35113400-3 odzież ochronna i zabezpieczająca 39514100-9 ręczniki 18143000-3 akcesoria ochronne

Wartość zamówienia:

Dostawa odzieży, obuwia, dodatków ochronnych i roboczych (branżowych, BHP).

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie SIWZ, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714366 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną

OFERTA PRZETARGOWA – Dostawa odzieży, obuwia, dodatków ochronnych i roboczych (branżowych, BHP)

– sprawa nr PU-2380-199-061-164/2020/IR

UWAGA:

Nie otwierać przed dniem 14.01.2021 r. godz. 11:15

należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 14.01.2021 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.01.2021 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

a) Iwona Rogaczewska (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – w sprawach formalno – prawnych, tel.: 47 8714366, adres email: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl

b) Ewelina Chojnacka – (Wydział Zaopatrzenia) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy, tel. 47 871 4886.


 

Powrót na górę strony