PU-2380-118-010-092/2020/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-118-010-092/2020/KD

Termin składania ofert: 21.08.2020 godz. 11.00

CPV: 35113440-5, 35121600-4, 79800000-2, 30192121-5 , 30192130-1, 30199792-8 30237220-7

Wartość zamówienia:

Dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 871 46 03 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP Zgorzelec i CBŚP”, numer sprawy PU-2380-118-010-092/2020/KD, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 21.08.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.08.2020 r. o godz. 11:30.


 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne - Katarzyna Dusza (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 871 4603,

2. sprawy techniczne – Iwona Yun (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), tel. 47 871 2496.


 

Powrót na górę strony