ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380241-143-054-114/2020/ESz

Termin składania ofert: 20.10.2020r. godz. 11:00

CPV: 45216111-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane – KMP Jelenia Góra – przebudowa obiektu na potrzeby PdOZ oraz CBŚP

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8712130 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Roboty budowlane „KMP Jelenia Góra – przebudowa obiektu na potrzeby PdOZ oraz CBŚP ” – sprawa nr Pu- 2380-143-054-114/2020/ESz należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 20.10.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.10.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. sprawy formalno-prawne – Ewa Szladow-Pauch (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 8712130,

2. sprawy techniczne – Joanna Nosek (Wydział Inwestycji i Remontów) - tel. 47 8713288

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony