PU-2380-063-034-049/2020/ML - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-063-034-049/2020/ML

Termin składania ofert: 16.06.2020 godz. 11:00

CPV: 98351100-9

Wartość zamówienia:

Wykonywanie usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubaniu, KPP w Lwówku Śl., KPP w Miliczu, KPP w Oleśnicy, KPP w Oławie, KPP w Strzelinie, KPP w Polkowicach, KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śl.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714323 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Przetarg KWP – dostawa papieru i materiałów biurowych” – sprawa nr PU-2380-063-034-049/2020/ML”, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 16.06.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.06.2020 r. o godz. 11:30.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  1. sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323

  2. sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Arkadiusz Janaś (Wydział Transportu KWP we Wrocławiu), telefon: 47 8712946.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.05.2020 r., pod nr 544243-N-2020.

Powrót na górę strony