PU-2380-156-036-125/2020/ML - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-156-036-125/2020/ML

Termin składania ofert: 30.10.2020 godz. 11.00

CPV: 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5

Wartość zamówienia:

Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla KP Bolków, KP Bogatynia, KP Brzeg Dolny, KPP Lwówek Śl., KPP Oleśnica, PP Smolec, KP Strzegom, KP Syców realizowana jako pierwsze wyposażenie w ramach Programu Modernizacji Policji.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714323 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Przetarg KWP – dostawa sprzętu kwaterunkowego ” – sprawa nr PU-2380-156-036-125/2020/ML”, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 30.10.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.10.2020 r. o godz. 11:30.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  1. w kwestiach formalnych: przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

  2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu – Pani Dorota Zych lub Pani Elżbieta Konował: tel. 47 8713485.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.10.2020 r., pod nr 599165-N-2020.

Powrót na górę strony