PU-2380-174-007-142/2020/MA - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-174-007-142/2020/MA

Termin składania ofert: 03.12.2020 godz. 11.00

CPV: 55321000-6

Wartość zamówienia:

Zamówienie Społeczne – Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 dla pracowników i policjantów KPP w Miliczu, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Górze

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714324 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Zamówienie Społeczne - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 dla pracowników i policjantów KPP w Miliczu, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Górze, numer sprawy, PU-2380-174-007-142/2020/MA należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 03.12.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.12.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne – Monika Andruszkiewicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 871 43 24,

2. sprawy techniczne – Izabela Żółtowska (Wydział Zaopatrzenia) - tel. 47 8713735

Powrót na górę strony