Pu-2380-121-050-095/2020/AB - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380-121-050-095/2020/AB

Termin składania ofert: 09.09.2020 godz. 11:00

CPV:

Wartość zamówienia:

Przetarg KWP – Roboty budowlane – Remont dachu budynku biurowego Komendy Wojewódzkiej Policji Śnieżka

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 871 39 73 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

 

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWPRoboty budowlane – Remont dachu budynku biurowego Komendy Wojewódzkiej Policji Śnieżka; sprawa numer Pu-2380-121-050-095/2020/AB; należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 09/09/2020 r. do godz. 11:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 09/09/2020 r. o godz. 11:30.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne – 47 8713973.

2. sprawy techniczne – 47 871 42 04, sekretariat 47 871 33 65.

Powrót na górę strony