Pu-2380-150-053-121/2020/AB - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380-150-053-121/2020/AB

Termin składania ofert: 04.11.2020 godz. 11:00.

CPV: 45216110-8

Wartość zamówienia: poniżej 5.350.000 euro

Roboty budowlane – Budowa nowego Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, ul. W.Witosa 35, 55-230 Jelcz-Laskowice

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 871 3973 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP – Roboty budowlane – Budowa nowego Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, ul. W.Witosa 35, 55-230 Jelcz-Laskowice”, numer sprawy PU-2380-150-053-121/2020/AB, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 04.11.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.11.2020 r. o godz. 11:30.


 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

1. sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 47 871 39 73.

2. sprawy techniczne – Zbigniew Dominiak (Wydział Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu), 47 871 2124, sekretariat 47 871 33 65.

Powrót na górę strony